Profil spoločnosti

Organické mydlá a čistiace prostridky ochraňujúce prírodné vodné zdroje, esenciu života.

Sonett je jeden z priekopníkov ekologických pracích a čistiacich prostriedkov. Vďaka vynikajúcej kvalite sú Sonett produkty dostupné skoro vo všetkých európskych krajinách.

Aby sme mohli regenerovať vodu použitú na pranie a čistnie, pridávame do našich produktov minerály a rastlinné extrakty, ktoré boli rytmizované v oloidnom mixéry. Rovnako vodu, ktorú používame je zvírená a zdynamizovaná v prístroji zloženom z 12-tich veľkých sklenených vajec.

Všetky naše surové materiály sú kompletne odbúrateľné a neobsahujú syntetické zložky, farbivá a konzervanty, neobsahujú enzýmy, petrochemické látky, bieliace zložky a pri ich výrobe nebolo použité genetické inžinierstvo ani nanotechnológia. Oleje použité na výrobu našich mydiel a všetky naše esenciálne oleje sú 100% organického pôvodu.

 

PROFIL SPOLOČNOSTI

Sonett – je priekopníkom vo výrobe organických pracích a čistiacich prostriedkov už od r. 1977.

Sonett produkty sú dostupné v takmer všetkých európskych krajinch. Dopyt stále rastie aj mimo Európy. Naša centrála je v Degenhausene, pri jazere Konstance. Približne 90% produkcie sa predáva cez bioobchody a obchody zdravej výživy. Sonett má momentálne takmer 40 zamestnancov a tento počet neustále rastie.

 

NAŠA MISIA

Sonett vznikol ako podnet našej starostlivosti a zodpovednosti za vodu – ako esenciu života. Voda ako taká, umýva a čistí… tým, že používame kompletne biologicky odbúrateľné surové materiály, zvyšujeme schopnosť vody čistiť a súčasne ju vraciame späť do prírody. Aj keď je pranie a čistenie pre človeka užitočné, znečisťuje vodu. Našou úlohou je dať tieto činnosti do harmónie s prírodou a vodou.

 

FILOZOFIA

Naša firemná filozofia a koncept kvality je založený na antropozofii.

 

KVAPKOVÁ METÓDA

Analýza pozorovania kvapiek Johannesa Schnorra z neskorých 60-tych rokoch.

J. Schnorr skúmal analýzu toku vody v Inštitúte na výskum prúdenia vody, čo bolo podnetom na vývoj Sonett pracích a čistiacich prostriedkov.

Za účelom určenia kvality vôd a pitnej vody bola vyvinutá metóda, ktorá zisťuje prítomnosť cudzorodých látok ako: ťažké kovy, pesticídy a organické zlúčeniny chlóru. To sa vykonáva pomocou kvapkovej metódy.

Kvapková metóda nám môže pomôcť priblížiť kvalitu vody ako esenciu života a potraviny. Vďaka tejto metóde mohol Johannes Schnorr dokázať existenciu tenzidov v pitnej vode. Tieto tenzidy boli primárne nájdené vo zvyškových pracích a čistiacich prostriedkoch, ktoré nebolo možné odbúrať zo spodných vôd ako aj z jazier a riek, kde spôsobovali enormnú akumuláciu peny v hrádzach a vodných tokoch. Až oveľa neskôr bolo uzákonené mimimálna požadujúca odbúrateľnosť.

Skúsenosti s kvapkovou metódou znamenali podnet pre Johannesa Schnorra aby prišiel s konceptom nového čistiaceho tenzidu, ktorý by bol kompatibilný so životným prostredím. Nová myšlienka pre tento nový tenzid bola: rýchla a úplna odbúrateľnosť všetkých čistiacich zložiek tenzidov a použitie surových materiálov ako najúspornejšie to je možné.

To bola chvíľa, keď vznikol Sonett modulárny systém.

Pramenitá voda Pitná voda priemernej kvality Čistiace tenzidy vo vode

Zdroj: Štúdia pochopenia vody, ,……., Herrischried 1995

 

RYTMIZOVANÉ ZLOŽKY

Vzhľadom k zodpovednosti za regeneráciu/oživenie odpadovej vody, pridávame do našich produktov minerály a rastlinné extrakty, ktoré sú rytmizované v oloide. Voda v našich produktoch je vírená v 12 veľkých sklenených vajcovitých nádobách.

 

VÝBER SUROVÝCH MATERIÁLOV

Všetky naše použité zložky sú úplne odbúrateľné a nealergické. Prednostne používame surové bylinné a minerálne materiály. To znamená, že neobsahujú enzýmy, petrochemické zložky, umelé vône a farbivá, konzervanty a bielidlá.

 

SUROVÉ MATERIÁLY Z KONTROLOVANÉHO, BIODYNAMICKÉHO A EKOLOGICKÉHO PESTOVANIA

100% olivového, repkového, slnečnicový a kokosového oleja a bambucké maslo sú organicky pestované. Viac ako 95% našich esenciálnych olejov sú tiež z kontrolovaného ekologické pestovania.

 

ZDROJE ENERGIE

Polovicu našej elektrickej energie získavame z blízkej malej vodnej elektrárne. Zvyšok nám dodáva Greenpeace Energy. Na kúrenie používame systém spaľovania drevného odpadu.

 

CERTIFIKOVANÁ EKOLOGICKÁ KVALITA

Celý sortiment Sonett je certifikovaný podľa kritérií Eco garantie – prémiovej značky pre ekologické pracie a čistiace produkty. ECO Control je nezávislým kontrolným orgánom, ktorý garantuje a monitoruje, že napĺňame naše vlastné kritéria kvality. Sonett bol tiež certifikovaný symbolom Stop Climate Change. Tento certifikát garantuje analýzu celofiremnej činnosti Sonett čo sa týka emisií CO2 a úplnú transparentnosť procesov generujúcich CO2. Táto analýza dokazuje, že Sonett neprodukuje takmer žiaden CO2 prostredníctvom svojho systému kúrenia a využívania elektriny.

 

CERTIFIKOVANÝ UDRŽATEĽNÝ BIZNIS MANAŽMENT  (CSE)

Od roku 2015 je Sonett certifikovaný podľa CSE normy (Certified Sustainable Economics) Asociácie aplikovateľnej etiky biznisu. Na rozdiel od certifikácie konrétnych produktov táto certifikácia zahŕňa celú spoločnosť. Okrem požiadaviek na konkrétny produkt, táto certifikácia zahŕňa sociálne a etické kvality spoločnosti.

 

VÝROBA

Naša celý sortiment pracích a čistiacich prostriedkov a mydiel sa vyrába v závode Sonett v Deggenhausen.

Naše tekuté mydlá sa vyrábajú chemickým postupom, ktorý transformuje oleje na mydlá bez akéhokoľvek použitia energie namiesto použitia konvenčných postupov varenia.

Značná časť našich produktových etikiet lepia ľudia s telesným postihnutím z blízkeho ústavu. Táto možnosť Sonettu umožňuje byť flexibilným pri spracovaní malých sérií; brať do úvahy veľký rozsah jazykových mutácií našich etikiet. Táto spolupráca vytvára sociálno-terapeutickú prácu pre takto znevýhodnených ľudí a pomáha zlepšovať ich kvalitu života.

 

Sonett získal Nemeckú Cenu za Udržateľnosť roku 2022 

Sonett, výrobca ekologických pracích a čistiacich prostriedkov, bol ocenený Nemeckou Cenou za Udržateľnosť roku 2022. Spoločnosť zvíťazila v "Transformationsfeld Gesellschaft“ (“Oblasť Premeny Spoločnosti”). Porota ocenila mnohonásobnú snahu Sonett-u v premene spoločnosti na udržateľnejšiu.

Ekologická Kvalita

Porota argumentuje nasledovne: „Sonett prostriedky na pranie a čistenie sa vyrábajú podľa prísnych trvalo udržateľných smerníc. To sa týka produktov vyrobených zo 100% biologicky odbúrateľných a čisto rastlinných a minerálnych základných surovín, ako aj obalov.

Založenie podniku

Spoločnosť však ide ešte o krok ďalej a vybudovala sa ako nadačný podnik. Okrem reinvestícií, zisky sú použité pre zamestnancov, sociálne inštitúcie, ktoré spoločnosť sama založila, a ako dary na výskum a sociálne účely, medzi ktoré patrí aj podpora iniciatív pre výskum vody, biologický vývoj semien ako aj liečivé a umelecko-kultúrne projekty.

Sociálna kvalita

Spolupráca Sonett-u s Camphill Workshops Lehenhof, pre ľudí, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť, ďalšími liečebnými ústavmi ako aj Rehabilitačnou Klinikou pre Drogovo Závislých „Seven Dwarfs“ ovplyvnila rozhodnutie: „Navyše spoločnosť podporuje sociálnu resp. spoločenskú inklúziu a podporu ľudí, ktorí majú problémy s nachádzaním práce na trhu práce a tým im ponúka nové perspektívy. Takisto bola oceňovaná aktivita Neziskovej Organizácie Sonett, ktorá každoročne podporuje sumou približne 200,000 eur sociálne a kultúrne iniciatívy.

Nová právna forma podnikania

Okrem toho, porota vysvetlila, že: „Na politickej úrovni požaduje spoločnosť Sonett vytvorenie novej formy vlastníctva, „spoločnosť s obmedzeným majetkom“ a tým podporuje odvrátenie sa od orientácie na čistý zisk smerom ku ekonomike verejného blaha.

Moderné chápanie vlastnej úlohy

Náležite ocenená bola aj skutočnosť, že „vrcholový manažment podniku, ako aj vedenie oddelení sú neustále obsadené dvomi ľuďmi, aby sa podporila spolupráca a moderné chápanie vlastnej úlohy a nadovšetko spolupôsobenie z individuálne kontrastujúcich prirodzených schopností“

Zodpovednosť za vodu

Sonett už viac ako 40 rokov stanovuje štandardy v ekologickom priemysle ako priekopník v rámci ekologického prania a čistenia. Záujem a zodpovednosť o vodu ako esenciu všetkého života je prvotnou motiváciou spoločnosti Sonett.
Sonett používa výhradne 100% rozložiteľné prvotné suroviny ako mydlá rastlinného pôvodu a minerály, napr. sóda a kremičitany. Spoločnosť úplne upúšťa od používania petrochemických produktov, produktov genetického inžinierstva, nanotechnológií, mikroplastov a umelých vôní. Sonett tak podporuje vodu v jej čistiacej sile a zároveň podporuje jej rýchly návrat a opätovné začlenenie do prirodzeného cyklu. Vďaka zrytmizovaným pracím prostriedkom sa má prírode vrátiť späť jej vitalita. „Je naším zámerom vrátiť prírode viac než si z nej berieme“, zdôrazňuje výkonná riaditeľka spoločnosti Sonett Beate Oberdorfer.

Už v roku 1974 Sonett uviedol na trh „Pranie v modulárnom systéme“. V tomto systéme je možné samostatne odmerať tri zložky, a to aktívne pracie látky, aviváž a bieliaci prostriedok, s prihliadnutím na lokálnu tvrdosť vody a stupeň znečistenia. V roku 2019 sa Sonett prací prostriedok v modulárnom systéme stal víťazom v „Ökotest“ v porovnaní s 23 bežnými pracími prostriedkami predávanými v supermarketoch a 3 značkami v obchodoch so zdravou výživou.

Sonett sa tiež považuje za priekopníka v sociálnej štruktúre spoločnosti. Podnik je vedený v duchu partnerstva, a akciový kapitál vlastní nadácia. Filozofia Sonett-u je, že spoločnosť by mala existovať pre svoje úlohy a nie kvôli zisku. Zisky Sonett-u ostávajú v spoločnosti a sú rozdeľované medzi zamestnancov, ženy a mužov, a smerujú do Neziskovej Nadácie Sonett. Spoločnosť nemôže byť predaná a nie je dedičná. Preto bude podnik vždy riadený tými najlepšími, nezávislými od dedičstva a od investorov.

 
Späť do obchodu